De verbindende factor tussen mens, licht en ruimte

Waar natuurljike lichtbronnen overdag het prachtige samenspel tussen licht en schaduw voor hun rekening nemen, neemt kunstlicht deze belangrijke taak over na zonsondergang. In eerste instantie om onze dag te verlengen, maar kunstlicht heeft veel meer dan dat in zijn mars.

De kracht van licht

toggle